หน้าแรก

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
HCU Lifelong Learning

HCU
LIFE LONG

LEARNING

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพิ่มพูนประสบการณ์
เสริมสร้งทักษะ Upskill Reskill Newskill

รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หมวดวิชาอื่นๆ และ คู่มือการศึกษา

HCU Lifelong Learning โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนใจพัฒนาตนเอง Upskill Reskill Newskill หรือวางแผนเรียนล่วงหน้าระดับปริญญาตรี เรียนก่อนจบก่อน ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต พร้อมเมื่อไรเทียบโอนรายวิชา รับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เลือกเรียนรายวิชาตาม Module หรือ หลักสูตรระยะสั้น หรือ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตร

เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครโอกาสทางการศึกษาเปิดกว้างสำหรับคุณเสมอ

วัยเรียน

สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า (Pre-Degree) สะสมหน่วยกิต เรียนก่อนจบก่อน

วัยทำงาน

สำหรับบุคคลทั่วไป ทุกสายวิชาชีพ เพิ่มความรู้

วัยเกษียณ

การเรียนไม่สิ้นสุด ไม่จำกัดอายุ เพิ่มความรู้ ดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ

ศิษย์เก่า

ต่อยอดทางการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือเพิ่มความรู้ทักษะในด้านต่างๆ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทักษะประสบการแบบระยะสั้น

HCU-MOOC

รายวิชาเรียนออนไลน์ สะสมหน่วยกิตไว้ล่วงหน้า

วิชาเรียนร่วม

รายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาปกติ เรียนร่วมกับนักศึกษา มีรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ และออนไซต์

VIDEO CLIP

คลิปวีดีโอที่เพิ่มความรู้ ทักษะใหม่ๆ

HCU Lifelong Learning

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนกรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนเทพรัตน กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Line Id : @huachiew
02713-8100 ต่อ 1711-1718
ติดต่อเรา