เกี่ยวกับเรา

HCU Lifelong Learning

โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉัยวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียน ที่มีความสนใจพัฒนาตนเอง Upskill Reskill Newskill หรือวางแผนเรียนล่วงหน้าระดับปริญญาตรี เรียนก่อนจบก่อน ไม่จำกัดระยะเวลาเรียน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต พร้อมเมื่อไรเทียบโอนรายวิชา รับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

เลือกเรียนรายวิชาตาม Module หรือ หลักสูตรระยะสั้น หรือ หรือรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตร

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับนักศึกษา โทร 02713-8100 ต่อ 1711-1718 หรือ Add Line Id : @huachiew

ติดต่อเรา